خانه / دوره های در حال ثبت نام

دوره های در حال ثبت نام

ثبت نام آموزش دوره +network

آموزش دوره +network

تقویم آموزشی مرداد 97 نگین دانش پایا ردیف عنوان دوره روزهای تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت شهریه (تومان) پیش نیاز 1 پریمیر یکشنبه ، سه شنبه ساعت 17:30 الی 19:30 14 -05-97 25 550.000 فتوشاپ 2 فتوشاپ جامع( مقدماتی تا پیشرفته) دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 الی 13 15-05-97 33 …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آموزش دوره جامع کرل دراو

آموزش دوره کرل دراو

تقویم آموزشی مرداد 97 نگین دانش پایا ردیف عنوان دوره روزهای تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت شهریه (تومان) پیش نیاز 1 پریمیر یکشنبه ، سه شنبه ساعت 17:30 الی 19:30 14 -05-97 25 550.000 فتوشاپ 2 فتوشاپ جامع( مقدماتی تا پیشرفته) دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 الی 13 15-05-97 33 …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آموزش دوره جامع ایلستریتور

آموزش دوره ایلستریتور

تقویم آموزشی مرداد 97 نگین دانش پایا ردیف عنوان دوره روزهای تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت شهریه (تومان) پیش نیاز 1 پریمیر یکشنبه ، سه شنبه ساعت 17:30 الی 19:30 14 -05-97 25 550.000 فتوشاپ 2 فتوشاپ جامع( مقدماتی تا پیشرفته) دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 الی 13 15-05-97 33 …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آموزش دوره جامع فتوشاپ

آموزش دوره جامع فتوشاپ

تقویم آموزشی مرداد 97 نگین دانش پایا ردیف عنوان دوره روزهای تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت شهریه (تومان) پیش نیاز 1 پریمیر یکشنبه ، سه شنبه ساعت 17:30 الی 19:30 14 -05-97 25 550.000 فتوشاپ 2 فتوشاپ جامع( مقدماتی تا پیشرفته) دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 الی 13 15-05-97 33 …

بیشتر بخوانید »